1. ال0
 2. aال0
 3. الb0
 4. aالb0
 5. abال0
 6. الab0
 7. 1ال0
 8. ال20
 9. 1ال20
 1. ال0
 2. aال0
 3. الb0
 4. aالb0
 5. abال0
 6. الab0
 7. 1ال0
 8. ال20
 9. 1ال20
 1. ال0
 2. aال0
 3. الb0
 4. aالb0
 5. abال0
 6. الab0
 7. 1ال0
 8. ال20
 9. 1ال20
 1. ال0
 2. aال0
 3. الb0
 4. aالb0
 5. abال0
 6. الab0
 7. 1ال0
 8. ال20
 9. 1ال20